Bezpieczeństwa & Higieny

W hotelach SeaCrete zawsze dążymy do zaoferowania naszym Gościom możliwie najlepszych usług hotelarskich.

Osiągamy to, wykazując się wysokim stopniem odpowiedzialności względem ludzi, ich zdrowia, społeczeństwa oraz wszystkich procedur bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w obiekcie. Możecie liczyć na naszą pomoc w każdej sprawie i w związku z każdą potrzebą Waszej rodziny.

W dążeniu do zatrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19) będziemy ściśle przestrzegać środków bezpieczeństwa i higieny, do których należą następujące:

Protokoły BHP w hotelach SeaCrete